Koordynatorzy Akcji

...

Marzena Karpińska
marzena.karpinska@fortum.com

Bartłomiej Marszałek
668 417 222
bartek@fundacjaulica.pl

Agata Wrębiak
507 849 308
agwrebiak@gmail.com